معرفی مشاور

دکتر فاطمه فزوه

روانپزشک و رواندرمانگر

 

شماره نظام پزشکی: ۱۴۶۷۲٠

تجربه: 5 سال

تعداد مشاوره:

درباره من

دکتر فاطمه فزوه دکترای عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 دریافت نموده اند و سپس موفق به اخذ دکترای تخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۴٠٠ شدند. ایشان عضو مرکز مطالعات روانکاوی تهران و درمانگر شناختی رفتاری کودک و نوجوان از سال 1397 می باشند.

ویدیو معرفی

پلن های مشاوره

گفتگوی حضوری

عدم امکان

گفتگوی تلفنی

30 دقیقه گفت و گو

200000 تومان

گفتگوی آنلاین/تصویری

عدم امکان