سلام. من اميرسالار شريفی، موسيقی درمانگر، آهنگساز و نوازنده ی پن فلوت هستم. سال ١٣٩٧، سال دوم فعاليتم در حيطه ی موسيقی درمانی اختلال اوتيسم بود که با نوجوانی به نام فردين آشنا شدم. يک نوجوان دارای اختلال اوتيسم ولی با نبوغ موسيقيايی ! دقيقاً به ياد دارم که همان روز اول آشنايی من با فردين، با مادر فردين، سرکار خانم ناهيد اديب قرار گذاشتم و از اهداف و ايده هايی که در سر داشتم و از پتاسيل بالای فردين صحبت کردم. از همان روز فعاليت های هدفمند موسيقيايی ما شروع شد و پيج اينستاگرامی به آدرس autism_Fardin تاسيس کرديم. اکنون من و فردين يک گروه هستیم و به صورت حرفه ايی به توليد موسيقی می پردازيم و فردين اولين خواننده ی دارای اختلال اوتيسم در مارکت موسيقی ايران است. اين صفحه برای شنيدن تمام آثار منتشر شده از ” شريفی و فردين ” هست.

 لطفا از ما حمايت کنيد.