چشم به راه آسمان باش

نوابغ و دانشمندان با اختلال اوتیسم در گوشه و کنار دنیا وجود دارند که با توضیح دادن دنیای ذهنی راز آلود خود ،تا حدی توانسته اند “معمای اوتیسم” را رمز گشایی کنند . همچنین مقالات و تحقیقات بسیاری در رابطه با این اختلال وجود دارد که می تواند برای اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی، روانشناسی و روانپزشکی  مورد استفاده قرار گیرد.اما به راستی خانواده ی مستاصل و غمگینی که‌ به‌ تازگی متوجه اختلال اوتیسم فرزند خود شده و تمام وقت درگیر طی کردن پله‌های مراکز اوتیسم، کاردرمانی، گفتار درمانی و … است ، چقدر می‌تواند از این مقالات و تحقیقات استفاده کند ؟

“چشم به راه آسمان باش” کتابی است شامل تجارب زیسته ی مادری که ۲۰ سال کوله بار اوتیسم را با تمام سختی هایش روی دوش خود حمل کرده و همراه با جزر و مد اقیانوس مواج اوتیسم طی مسیر نموده است و  اکنون  تجارب و راهکارهای خود را از طریق این کتاب در اختیار خانواده های دغدغه مند قرار می دهد.

کتاب چشم به راه آسمان باش