13 آذر ، روز جهانی معلولین و نمایش درخشان جوانان مرکز کودکان بهشت در برابر دیدگان خانواده هایشان.

تاریخ: 13 آذر 1401

تیم موسیقی درمانی اوت نوت که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ در مرکز کودکان بهشت فعالیت خود را آغاز کرده ست ، با هنرجویان خود چند اجرای موسیقی را آماده کرده و به روی صحنه رفتند .این اجرا با استقبال بسیار زیادی از طرف خانواده های این عزیزان همراه شد .

نظرات غیر فعال شده اند