تغذیه و رژیم درمانی مقدمه ای بر توانمند سازی در اختلال طیف اوتیسم

_

مداخلات تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی می توانند نقش مهمی بر بهبود رفتار و عملکرد کودکان مبتلا به اوتیسم داشته باشند. نوع و مقدار غذایی که کودک شما می خورد تأثیرات مثبت یا منفی عمده ای بر عملکردهای مغزی و بدن او دارد. کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم اغلب در معرض کمبودهای جدی تغذیه ای، مشکلات گوارشی و الگوهای غذایی غیر معمول هستند، بدون تغذیه مناسب، توانایی آرام نشستن، تمرکز، پردازش اطلاعات، یادگیری و شرکت در جلسات درمانی بسیار کاهش می یابد. دریافت مناسب مواد غذایی و درمان مشکلات تغذیه ای درکودکان مبتلا به اتیسم، بهبود عملکرد و پاسخ بهتر به انواع مداخلات درمانی را به دنبال خواهد داشت و کودک می تواند از جلسات درمانی بیشترین بهره را ببرد.

در این وب سایت، ما شما را با اصول و نیازهای تغذیه ای افراد دارای اوتیسم آشنا می کنیم و مطالب علمی در زمینه تغذیه اوتیسم را در اختیار شما قرار می دهیم. ما امیدواریم بتوانیم با آگاهی بخشی و افزایش دانش تغذیه ای در زمینه اوتیسم، نقشی هرچند کوچک در بهبود رفتار و عملکرد افراد مبتلا به اوتیسم داشته باشیم.

از شناخت اوتیسم تا تغذیه و رژیم درمانی در اوتیسم

_